Inauguratie de Schepper, Swart, Kleijntjens & Spaak


PERSBERICHT: Op zondagochtend 25 april heeft Corpsdispuut ter Sociëteit De Gong vier nieuwe leden in zijn gelederen mogen verwelkomen. Met het lidmaatschap van deze vier jongens, wijzigt ook de anciënnitaire aanduiding der overige leden. De heer Van Elferen kan zich erover verheugen dat hij dan eindelijk de status van sjaars heeft verlaten en is getild naar het hoger plan waarop de tweedejaars staat. De heren R.R.F. de Schepper, E. Swart, E.P.L. Kleijntjens en E. Spaak kunnen zich vanaf heden tot een nader te bepalen tijdstip eerstejaars lid van Dispuut De Gong noemen. Het Bestuur, De Hoge Raad, De Raad van Honorairen, Het College van titulair praesides, De C.t.B.v.h.P., De WOS, de commissie tot het behoud van de conjunctivus en vele andere instanties, wellicht zelfs de avunculi, feliciteren de nuper inaugurati met hun lidmaatschap en zijn blij met dit grote jaar.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *