Erkenning maanlanding


Na vijfendertig jaar is het eindelijk zover. Dispuut De Gong heeft, na verwoede pogingen van het honorair dronkenschap van de heer Montis het een en ander tegen te houden, op dinsdagavond 1 juni, rond de klok van half twaalf, de maanlanding met de Eagle – naar de Zee der Stilte gebracht door de Apollo 11 (onder bezielende leiding van de heer N. Armstrong) – d.d. 16 juli 1969 erkend. Enkele tegenstanders, waaronder dus voornoemd honorair dronkenschap, hielden zich lange tijd bezig met het verdedigen van enkele (vreemde?) standpunten betreffende Amerikaanse complotten. In hun ogen zouden alle beelden in een studio in het pittoreske Hollywood opgenomen zijn. De andere partij, die betoogde dat alle, werkelijk alle beelden afkomstig waren van een camera, bevestigd aan de zijde van de Eagle. Laatstgenoemde partij had uiteindelijk de overhand, met als resultaat de niet onomstreden erkenning van de eerste menselijke maanlanding. Het dispuut draagt allen in Nijmegen en omstreken op – zulks op voorspraak van het Titulair Praesidiaal Consulaat – de maanlanding te erkennen. Een en ander zal, bij in gebreke blijven, kunnen worden bestraft volgens het principe van de universele corpsdisputaire rechtspraak.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *