De ware gymnasiast


Na vele lange discussies heeft Corpsdispuut ter Sociëteit De Gong geconcludeerd dat een ware gymnasiast Latijn gestudeerd heeft. Het studeren van zowel Latijn als Grieks doet geen afbreuk aan de status van een gymnasiast. Echter het studeren van alleen Grieks is onvoldoende gebleken om de status van ‘echte gymnasiast’ te verkrijgen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *