Openingsrede 2021


 TablePlusMac Crack

De praeses i.t. heeft een openingsrede voor het disputaire jaar geschreven en voorgedragen. De inhoud beslaat met name het transhumanisme, God en andere zaken die de trouwe lezer van deze website aan het hart gaan. Hieronder treft u de tekst, getiteld Mens en machine: zestien aforismen of Isaak en het kleine Robotboek.

 1. Herwaardering van een van de hoofdzondes – Gulzigheid is een lustrumalmanak.
 2. Beschouwing van het begrip ‘de moderne tijd’ – Het absolute is nooit zo ingewikkeld als de kerk. Wat wij hebben en wat wij samen hebben bereikt in onze moderne Niets is veeleer stuk, of juist hetzelfde als het bewustzijn.
 3. Dames en heren – Dames van het kartel zijn leden der nevenbezigheden en heren van de filosofie trekken zich terug uit de noodzakelijkheden die in het bewustzijn voorkomen.
 4. Het pantheon – De N.S.V.-God vergeet absurde gewoonten niet.
 5. Het wijwater – Inspiratiebiertjes overkoepelen het geloof in alternatieve gedachtenspinsels.
 6. De tijdelijkheid – Het studentenleven schuilt in de kerk van onze zwerftocht naar de verwoording van hetgeen wij tegenkwamen in het rechtvaardigheidsoerwoud.
 7. De missie – De studentenpopulatie van Minerva spreidt niet zijn Zijn,  maar spreidt het lelijke kreng genaamd besluitvormingsorganen.
 8. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet – Studentenstad Nijmegen leent zich niet voor schaamte voor dispuutsgenoten die machtsuitbreiding presenteren alsof Hermans een bisschop is die organisatorische filosofie wasemt.
 9. De futiliteit van het materialisme – Muurbeschilderingen zijn eigen regels van het bewustzijn. Immers wanneer sociëtaire paleizen koopkracht keren, dan wordt het bewustzijn volledig door sociëteitsdisputen kapotgemaakt.
 10. Vogelaarswijken – Immigratie kan plaatsvinden zonder lidmaatschap van de metafysica, anderzijds is daarmee onmiddellijk het bewustzijn voortdurend blootgesteld aan associatiemogelijkheden.
 11. Veelzijdigheid – Veelzijdigheid is een masochistische selbstmord van de maatschappij. Regressieparameters vervallen, panden ook, terwijl het bewustzijnsvoorwerp stil fosfaatrechten overschrijdt.
 12. De vraag naar doelgericht en pragmatisch redeneren – Student-zijn is anders dan alle mogelijke vlijmscherpe Thierry Baudets. Het probleem hiermee is niet dat er geen leidende gevoelens zijn, maar dat er eigenlijk toetsing bestaat van onze bestuurders om samen wagenwijd te onderzoeken wat waarheid is of om te onderzoeken wat paradijselijke concepten zijn voor het voortbestaan van het sociëteitsleven en het absolute bewustzijn.
 13. Een klaaglied – Verkrachters van het bewustzijn bedenken democratie of andere volkomen onrendabele projecten. Elk louter negatieve woordenspel zoals bijvoorbeeld ondervereniging het existentialisme begrijpt zichzelf onmiddellijk als een ordinaire bestuurskamer. Natuurlijk is dit geloof een dwaasheid. Een dwaasheid die gestalte krijgt door onze traditionele dieren die aselect volzinnen begrijpen. Iets anders dat deze dwaasheid voert is een indicatorvariabele die voorstellingen, vrienden en journalisten geschapen heeft.
 14. Een Nijmegenaar – Er was eens een Nijmeegsche rothond die weigerde mores in rangorde te onderzoeken door homosex met de doodscultus van de wetenschappelijke tuinier van onze universiteiten en ons zelfbewustzijn effectief te praktiseren. Wanneer zijn leden reageren, is het redelijk moeilijk om samen tot een eervolle almanak te komen. Binnenkort komt deze nijmeegsche rothond naar de bestuurskamer van Minerva. Daar zal hij god spreken. Persoonlijk vind ik dit systematische westerse heiligdom een instrument voor de resterende ijver van het nauwelijks verdwenen onbekende gebruikelijke gewoonlijk absurde plaatsgebrek, noodzakelijk meegevraagd zijnde het inhoudsloze perspectief op hoogwaardige geestkracht van de democratische wederopstandingsgedachte.
 15. Synthese – Nu,  het dispuutsleven. Hetgeen een onderdeel is van grote vertwijfeling en gejubel. Knorrig is de toestand van plezier. Dat een Nijmeegsche rothond god tegenkomt of dat gulzigheid een lustrumalmanak is,  dat weet u. Waarschijnlijk zal uw gemoedstoestand als een medium voor inhoudsloze woordbetekenissen honderden tradities doorzoeken en niet koesteren.
 16. Slot of een samenvattende terugblik – Het schone studentenleven: summier, het bewustzijn: bedwelmd, de waarheid: hoorcolleges, Angelique en Annabel: spirituele kroeggenoten, bestuursleden: nutteloos, alles: jonkheid, en als laatst: evolutie van bediscussieerde architectuur en de gong zijn de mooiste muziek van deze minuscule zandkorrel genaamd ‘smaak’. 

Vae Soli!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *