Categorie: Bestuur

 • Ouderejaars gooien wederom roet in het eten van jongerejaars

  Vol goede moed begon praeses Abdel Aziz aan zijn dag: “Zo nu en dan krijg je naar je hoofd geslingerd dat er op dinsdag meer ‘gezelligs’ moet gebeuren, in plaats van al dat ‘inhoudelijke’ en ‘serieuze’. Belachelijk natuurlijk: er gebeuren gezellige dingen zat voor ouderejaars- ja, kijk, zo was het altijd al. Het zijn vooral de jongerejaars die…

 • Nieuwjaarsrede De Gong 2018: ‘Cynisme in voor- en tegenspoed’

  Nieuwjaarsrede De Gong 2018: ‘Cynisme in voor- en tegenspoed’

  Waarde heren, Waar komt het menselijk verlangen vandaan om, wanneer de tijd daarvoor als ‘rijp’ wordt beschouwd, te reflecteren op haar afgelopen beslissingen, en diens uitwerkingen? Waarom zou men, in de veronderstelling dat dit leven eindig is, onbekend van oorsprong, nihil in haar bestaan en bedoeling, überhaupt erover nadenken om een – zogenaamde- ‘pitstop’ in…

 • Het bestuur huilt een beetje

  Het Bestuur huilt een beetje. Nu al bijna een maand zijn Mijnheer de Praeses en Mijnheer de Quaestor verdwenen. Na een nieuwjaarstoespraak op band en een geweldig concert van deze bewindslieden mocht Mijnheer de Abactis weer alleen naar huis. Zij zullen weldra wederkeren en dan zal de zon weer schijnen in de kelder. Er zijn…

 • Bestuur Swart I

  Zo. Tijd voor een frisse wind. Het galmt en het pruttelt, het stottert en sputtert, maar nadat ook dhr. van Elferen rare geluidjes heeft leren maken, was het zover. Bestuur Swart I is een feit. Wij zijn trots! Voorts hebben wij zondag jongstleden ten 78e male het glas mogen heffen in, hoe kan het ook…

 • Bestuurswissel

  In de nacht van afgelopen vrijdag 19 november op zaterdag 20 november beefde heel het Rijk van Nijmegen (en, wie weet, beefde men zelfs daarbuiten); er vond namelijk een Algemene Ledenvergadering van Corpsdispuut ter Sociëteit De Gong plaats. Het volledige bestuur is gewisseld, ook al vindt u twee bekende namen in de samenstelling terug. Dit…

 • Bestuur Koala I

  De heer Van den Berg doet zijn naam eindelijk eer aan! Na drie succesvolle praesidiaten is hij ab monte praesidii gedaald: tijdens een schorsing van de Algemene Ledenvergadering van Corpsdispuut ter Sociëteit De Gong van vrijdag 11 juni jl. heeft eerdergenoemd dispuut een nieuw bestuur geïnstalleerd onder leiding van Dhr. Van Elferen. Het dispuut presenteert…

 • Bestuur Van den Berg III

  In de Algemene Ledenvergadering is het bestuur van Corpsdispuut ter Sociëteit De Gong uitgebreid met de uiterst capabele Michiel Athmer. Hij zal vanaf heden het beheer van het quaestoraat op zich nemen. Het bestuur Van den Berg III dankt de leden en avunculi voor het gekregen vertrouwen.

 • Bestuur van den Berg gerestaureerd

  De raad van honorairen is blij te melden dat het bestuur van den Berg in functie is gerestaureerd. Een en ander omtrent de afzetting was veroorzaakt door een misverstand. Het bestuur van den Berg prees vanmiddag de raad van Honorairen voor haar alert en doortastend optreden. De raad wenst op haar het bestuur beurt alle…