Categoriearchief: Inauguratie

De Gong berispt om uitbreiding intellectueel arsenaal

De CM-veiligheidsraad heeft in een resolutie felle kritiek geuit op de ontwikkelingen binnen dispuut De Gong. In scherpe bewoordingen werd De Gong opgeroepen om te stoppen met het vervaardigen van wapens van massa-intellectualisatie.

Een anoniem lid van de CM-veiligheidsraad verklaart: “het kan best leuk zijn, dat abstraheren, maar wat is het doel precies? Ik snap het vaak gewoon niet… Bovendien, zelfs de bijbel der middelbare school bèta -de BINAS- durft zich niet te wagen aan de abstractieconstance van Frank!”

Desgevraagd vertelt een woordvoerder dat “dit nietsontziende, roekeloze dispuut een gevaarlijk, geheim programma heeft waarin drie verschillende hoogverrijkte wapens van massa-abstractie worden ontwikkeld. Deze zouden door een doorbraak in het weekend van 14-15 april nu klaar zijn voor gebruik”. De ironie in het publiekelijk melden van geheime programma’s -die hierdoor per definitie niet meer zo geheim zijn- lijkt de woordvoerder niet te deren.

2018-04-13 11.09.05

Praeses disputatis Abdel Aziz werd om een reactie gevraagd. Hoewel hij erg druk was met het spelen van een potje Singhstar, liet hij telefonisch weten dat hij verheugd is met de vervaardiging van drie kersverse Gongers -Frank ‘abstractio-hora-est’ Buschman, Kirti Kohra Singhstar en Celis Tittse- en dat het dispuut met jaar 2017 binnen de gelederen floreert als nooit tevoren. Terwijl hij dat zei miste hij de hoge F# in ABBA – Dancing Queen en verloor hij het potje alsnog.

Er is weer iets gebeurd!

Warempel! Hemeltje lief! Het is geschied! Ik heb de eer en het genoegen u op de hoogte te stellen van het volgende heuglijke feit: er is weer een nieuwsitem op de website van uw favoriete dispuut!

Voorts heb ik u mede te delen dat de weledelgeboren heer Athmer de gerespecteerde status van zaars heeft bereikt. Hieruit volgt dat mijnheer Van den Berg nog een jaartje vaars blijft; mijnheer Van den Tol nu ook vaars wordt; mijnheer Van Elferen de titel draars draagt en de heren De Schepper, Swart, Kleijntjens en Spaak zich vanaf nu twaars mogen noemen. U raadt het wellicht al: mijnheer De Vries is toegevoegd aan het ledenbestand! Het bestuur, de leden en de avunculi feliciteren de nieuwe eerstejaars van harte met zijn verworven lintje en -dmaatschap.

Inauguratie de Schepper, Swart, Kleijntjens & Spaak

PERSBERICHT: Op zondagochtend 25 april heeft Corpsdispuut ter Sociëteit De Gong vier nieuwe leden in zijn gelederen mogen verwelkomen. Met het lidmaatschap van deze vier jongens, wijzigt ook de anciënnitaire aanduiding der overige leden. De heer Van Elferen kan zich erover verheugen dat hij dan eindelijk de status van sjaars heeft verlaten en is getild naar het hoger plan waarop de tweedejaars staat. De heren R.R.F. de Schepper, E. Swart, E.P.L. Kleijntjens en E. Spaak kunnen zich vanaf heden tot een nader te bepalen tijdstip eerstejaars lid van Dispuut De Gong noemen. Het Bestuur, De Hoge Raad, De Raad van Honorairen, Het College van titulair praesides, De C.t.B.v.h.P., De WOS, de commissie tot het behoud van de conjunctivus en vele andere instanties, wellicht zelfs de avunculi, feliciteren de nuper inaugurati met hun lidmaatschap en zijn blij met dit grote jaar.