Categoriearchief: Website

Nieuwjaarsrede De Gong 2018: ‘Cynisme in voor- en tegenspoed’

Waarde heren,

Waar komt het menselijk verlangen vandaan om, wanneer de tijd daarvoor als ‘rijp’ wordt beschouwd, te reflecteren op haar afgelopen beslissingen, en diens uitwerkingen? Waarom zou men, in de veronderstelling dat dit leven eindig is, onbekend van oorsprong, nihil in haar bestaan en bedoeling, überhaupt erover nadenken om een – zogenaamde- ‘pitstop’ in te lassen van existentieel onderhoud?

Het is een dillematische kwelling om, als hoogbegaafde vis in de kosmische zee, de keus te moeten maken om, óf met de stroming mee te blijven gaan, óf je een keer te doen beseffen dat de enige reden dat die stroming bestaat, is, vanwege een grommende waterval aan het einde. Zelfs dan is het de vraag of- in geval van gebrek aan andere stromingen- de hoogbegaafde vissen beter af zijn, wetend dat hun keus al vastligt; omdat zij nu eenmaal geboren zijn in die stroming, hun voorvaderen aanleg hadden om in die specifieke stroming te zwemmen, of dat zij zich simpelweg ontdaan hebben van al wat hun hoogbegaafd maakt, en de gemaakte keuze maar al te graag accepteren.

Dat alle waan van invloed die zij op de stroming kunnen uitoefenen niks meer is dan illusie, komt men pas in de toekomst achter, hetgeen bij de mens leidt tot een aanlegde gevoeligheid voor een cognitieve vooringenomenheid: dezelfde reden waarom rokers, wetende dat de meer dan 70 carcinogene stoffen in hun peuk de kans op een gruwelijke vorm van kanker doet toenemen, alsnog ervoor kiezen om er nu van te genieten. Tel daarbij op dat de meeste rokers lijden aan een- zogenaamde- optimisme bias, waarbij zij hun kansen op kanker kleiner inschatten dan die van anderen; omdat zij zo nu en dan een avocado eten, de hond uitlaten, of vaker recepten kopiëren van 24-Kitchen; waardoor zij niet een stuk kip bakken in reuzel, maar ‘gezond’ grillen in een hoeveelheid olijfolie, die de Verenigde Staten provoceert om een ‘boots on the ground’– plan op te zetten, en het bord binnen te vallen onder het mom van ‘Weet u wat het wordt? Democratie op het bord!’- snapt u dat de mens eigenlijk geen besef heeft van waar hij mee bezig is.

De idee, dat er dan jaarlijks stil wordt gestaan, zo rond klokslag twaalven op de 31e van december, is daardoor een rookgordijn geworden van impromptu-zelfrelativering en valse pretenties, geopenbaard en plein public, zodoende men van u denkt dat u hier al, in tegenstelling tot zij, al veel langer mee bezig was. Zij horen uw jaarsamenvatting aan, vleien u, dat u beschikt over voldoende zelfkennis om toe te geven dat het al vanaf het begin te hoog gegrepen wensen waren, maar dat u heeft volhardt, en op een geslaagde twee weken fitnessen heeft mogen terugkijken in januari; drie dagen stoppen met roken – en zien ook wel in dat de werkdruk op het kantoor nu eenmaal een peuk om het driekwartier wel rechtvaardigt.

Dat u een slappe zak bent, valt van uw gezicht te lezen, en aan de – inmiddels- gevormde levervlekken in uw onderkinnen, valt nog te bezien of u het volgende jaar nog gaat halen met uw gebrek aan discipline, motivatie, en volharding van een natte krant van gisteren. ‘Het doet er toch niet toe,’ zegt u tegen uzelf, als u na de crème brulee, die half op uw rokkostuum is geflikkerd, de gastheer vriendelijk bedankt en uw weg naar huis banjert. Niemand houdt u verantwoordelijk voor uw daden behalve de Wet, en eventueel uw god. En aangezien u van beiden recentelijk niks heeft gehoord, schaart u uzelf een gelukkig visje in de stroming.

Hier tegenover staat dat men ook niet de fout moet maken om het belang van de huidige tijd te overschatten. Bij de uitvinding van het internet werd al gauw geroepen dat dit hetgeen was dat de wereld het meest overhoop zou gooien; met nog meer gevolgen voor de wereld dan de geo-politieke ramificaties van toen ene Hitler besloot om Polen binnen te vallen. Uit onderzoek is gebleken dat de uitvinding van de wasmachine, dat de ‘wastijd’ terugbracht van vier uur naar 41 minuten, samen met het elektrische strijkijzer, oven en stofzuiger, voor meer tijd heeft gezorgd voor vrouwen om te participeren op de arbeidsmarkt, en daardoor al met al meer een voetdruk achterlaten dan het internet, dat niet iedereen op dezelfde manier kansen biedt.

We zien het heden als bepalend voor de toekomst, en tegelijkertijd het concept van ‘de toekomst’ als te abstract om beïnvloed te raken door de daden van nu.

De kapitein dient zijn schip daarom te varen in een dichte mist, met een vuurtoren die zich verplaatst naar waar op dat moment het consensus er is dat die moet zijn, terwijl hij, tegelijkertijd dronken van onwetendheid, de onvergeeflijke scherpe rotsklif probeert te vermijden.

Waar dit schip heengaat?Ik heb bij de Geest geen idee.

Wel weet ik dat als dit schip ten onder gaat, ik u met mij de zilte wateren in mee zal nemen. Hopelijk vindt u dat best.

Vae Soli

AAA

Henk de steen blijft aan als Melkhuisvoorspeller EK-duels

NIJMEGEN- Na lang beraad besluit de CAWH (Comissie ter Aanstelling van het Wedstrijdvoorspellende Huisdier) voor het aanhouden van Henk de steen als het wedstrijdvoorspellende huisdier.

De positie van Henk kwam in opspraak nadat hij 24 van de 28 gespeelde wedstrijden foutief voorspelde. S.J.E.U.M.I.G. Hemels – voorzitter van de CAWH tevens Huispraeses-  levert het volgende commentaar: “We hadden op het eerste gezicht niet door dat het functioneren van de steen niet optimaal was maar na de 21ste foute voorspelling begonnen we toch te twijfelen aan zijn kunnen. We wilde geen overhaaste beslissingen nemen, zeker na situaties zoals die van Oobi-Ooobi, de koala uit Leipzig.”

Oobi-Ooobi werd onlangs ontslagen vanwege zijn slechte presteren als voorspellend dier van ‘Die Mannschaft’. “Na een aantal goede gesprekken met Henk heeft het bestuur van de CAWH weer volledig vertrouwen in het functioneren van Henk. Ook zijn laatste voorspelling, 0-0 bij Engeland-Slowakije, bleek goed te zijn.” aldus Hemels.
Verzorger van Henk, Yannic Wevers, is het echter niet eens met de beslissing van de CAWH. “Het is onverantwoordelijk om een dier EK-duels te laten voorspellen. De meeste beesten kunnen die media-aandacht gewoon niet aan. Met name stenen zijn zeer gevoelig voor stress, dat verklaart ook het functioneren van Henk van de afgelopen weken. Stenen in de natuur hebben over het algemeen een stressloos bestaan en zijn niet gewend aan een leven in gevangenschap, laat staan aan het voorspellen van wedstrijden. Dit is aangeleerd gedrag dat zij anders nooit vertonen in hun natuurlijke habitat. Henk moet dus aftreden als wedstrijdvoorspellend huisdier en worden vrijgelaten bij zijn geboorteplek, de cementvelden van Nicaragua”
De steen voorspelt zijn wedstrijden middels een intern socratisch vraaggesprek. Daarbij komt hij op basis van een uitvoerige dialectiek tot de meest basale voetbaleigenschappen van de twee teams. Vragen als: ‘Wat zou Ibrahimovic doen als hij middels een vrije trap een kind kon redden, maar dat ten koste zou gaan van het leven van twee onbekende zedendeliquenten?’ en ‘Hoe goed zou Schweinsteger zich in de 72e minuut uit de voeten kunnen maken in een aporetische discussie met Gareth Bale’ worden door Henk beraadslaagd.

Zijn verzorger kijkt nauwlettend toe en interpreteert vervolgens zijn voorspelling. Henk werd gekozen als wedstrijdvoorspellend huisdier vanwege zijn onafhankelijkheid als steen. Hemels: “Henk is een bijzonder goede kandidaat als voorspeller. Afkomst, politiek en voetbal in het algemeen laten hem volledig koud. Hij laat zich niet beïnvloeden door de media en staat als een rots voor de keuzes die hij maakt; onwrikbaar. Ook zijn eerdere prestaties als voorspeller hebben ertoe geleid dat hij werd aangesteld. Op de vraag of het Nederlandse elftal dit jaar het EK zou halen reageerde hij met een trieste, veelzeggende stilte. We wisten genoeg. ”

Nieuwe website? Nouja, zoiets

Geacht lid, waarde avuncul, vrolijke bezoeker, miezerige adspirant:

Jazeker, uw ogen bedriegen u niet. De Gong is in een nieuw jasje gestoken, op een nieuw adres. Hard ploeteren en uurtjes coderen in het donker hebben ervoor gezorgd dat u nu de mogelijkheid heeft van een nieuwe Gongsite gebruik te maken. Gelukkig ben ik de kwaadste niet, en ik zou u ook nooit van de mogelijkheid willen beroven om in het verleden te blijven steken. Daarom blijft de oude site ook nog een flinke poos online. (Het heeft niets te maken met het feit dat er nog heel veel inhoud overgeheveld moet worden. Echt niet.)

En fin, dan nu de technische dingetjes maar. U kijkt naar een site die draait op WordPress. Als antispamfilter draait Akismet. Het bestuur heeft een eigen account om nieuwe dingen bij het nieuws te zetten. SJMdB en TFAvE krijgen een account om foto’s op Picasa te zetten en ze door te verwerken in WordPress.

De leden krijgen een account om pagina’s te bekijken voor leden alleen, zoals geheime agenda’s en riskante foto’s. Als u als avuncul een account wilt, kunt u e-mailen naar w.spaak@dispuutdegong.nl. Ik zal dan een account voor u aanmaken zodat u ook kunt rondsnuffelen.

U kunt geheel anoniem dingetjes zetten in het gastenboek, en u kunt bij elk nieuwsartikel en elke pagina commentaar geven. Dus als u vindt dat avuncul Schaepman in een ander lustrum hoort, kunt u dat daar naar hartelust doorgeven.

De site wordt nog steeds flink volgegooid met inhoud. Verwacht de komende weken dan ook geen uitputtende website. Dat komt allemaal de komende weken.

Veel kijk- en leesplezier toegewenst!

Vae soli!
WS