Titulair Praesidiaal Consulaat

Opgericht : 7 oktober 1927
Dies : 7 oktober
Kleuren : zwart-blauw
Embleem : gong over wereld
Zinspreuk : ‘Don’t be lonely’
Engelse naam: ‘International Consulat of the Cymbalic Council’

Abactiaat/Postal adress :
Office of the International Consulat of the Cymbalic Council
Groesbeekseweg 147
6521 CN Nijmegen
The Netherlands

Het Titulair Praesidiaal Consulaat heeft als doel de geest van de Gong te laten bloeien en groeien in de gebieden buiten Nijmegen. Onder de bezielende leiding van de Titulair Praeses van de Ommelanden wordt de Westerse beschaving – in nauw overleg met de praeses disputatis, behoed voor haar ondergang. In regio’s waar het consulaat het nodig acht, heeft de Titulair Praeses van de Ommelanden onderhorige gezanten die verantwoordelijk zijn voor de disputaire en titualair praesidiaal consulaire belangenbehartiging in de specifieke regio’s. Een unieke positie is weggelegd voor de Titualair Praeses van Utrecht. Deze heeft als vertegenwoordiger bij de bisschop de belangrijke taak de geest van de Gong te doen bloeien bij God, zijn kerk en haar gezagsdragers. Bijgevolg dient de Titulair Praeses van Utrecht enkel verantwoording af te leggen aan de Praeses.

Voor steun, advies en sollicitaties dient U het consulaat schriftelijk te contacteren op bovenvermeld adres.

Voor het Titulair Praesidiaal Consulaire organigram klikt u hier.

Ereleden :
P.H. Spaak (+), N. Mandela (+), Y. Rabin (+).

Titulair Praeses van Utrecht, onderhorig aan de Praeses Disputatis:
R.J.B. Schutgens

Raad van Titulair Praesides, onderhorig aan de Titulair Praeses van Utrecht, bij Praesidiaal decreet:

Titulair Praeses van de Wadden: B. van den Tol
Titulair praeses van Batavia M.J.H.M. Athmer
Titulair Praeses van het Zuid Eiland: T.F.A. van Elferen

Titulair Praeses van de Ommelanden:
S.O.E. Lefebure

Raad van Titulair Praesides, onderhorig aan de Titulair Praeses van de ommelanden:

Titulair Praeses van San Francisco: H.C.F.J.A. de Waele
Titulair Praeses van Lorret de Mar: R.R.F. de Schepper