Tag: Zonder duister kan het licht zichzelf niet kennen

  • Nieuwjaarsrede De Gong 2018: ‘Cynisme in voor- en tegenspoed’

    Nieuwjaarsrede De Gong 2018: ‘Cynisme in voor- en tegenspoed’

    Waarde heren, Waar komt het menselijk verlangen vandaan om, wanneer de tijd daarvoor als ‘rijp’ wordt beschouwd, te reflecteren op haar afgelopen beslissingen, en diens uitwerkingen? Waarom zou men, in de veronderstelling dat dit leven eindig is, onbekend van oorsprong, nihil in haar bestaan en bedoeling, überhaupt erover nadenken om een – zogenaamde- ‘pitstop’ in…